Del indhold

KVIK-puljen er skudt i gang

Landområderne i Slagelse er fyldt med ressourcestærke personer, der har masser af ideer til, hvordan landområderne kan udvikles. Det er den store interesse for den nye KVIK-pulje, som blev lanceret i november et bevis på.

I første omgang skulle projekterne lige udvikles og samarbejdspartnere skulle findes. Men så er der også kommet gang i initiativerne, og Landudvikling Slagelse har nu støttet i alt otte projekter med i alt 268.650 kr. med hjælp fra de kommunale midler, som foreningen får fra Slagelse Kommune. Fra højskoledage over e-sport til shelters til cykelturister. Fra en fælles app til Skælskør-borgere til fællesaktiviteter i Kvarterhuset på Motalavej. De mange projekter er meget forskellige, men på hver deres måde vil de gøre deres til, at det bliver endnu bedre at på landet.

Her kan du se de støttede projekter:

"Udvikling af app for Skælskør og omegn" Skælskør Bykontor har fået 50.000 kr. til udvikling af en app for Skælskør og området omkring byen. Der skal laves en platform, hvor lokale, tilflyttere og gæster hurtigt kan få et overblik over aktiviteter i området, og det er f.eks. meningen, at foreninger selv skal kunne lægge aktiviteter ind uden det store besvær, så de lokale foreninger også nemmere kan samarbejde.

"Lokalt samarbejde om nytænkning af kultur og samværsformer - sense of belonging i et landdistrikt". Gerlev Idrætshøjskole har fået 49.000 kr. til at lave nye højskoleaktiviteter for de lokale (og deres venner og familier udefra) på tværs af alder og familier. Der vil være fem højskoledage med bl.a. debat, foredrag, leg og bevægelse og fællesspisning.

"Cykelturisme på Vestsjælland". 50.000 kr. er gået til Gerlev Legepark til at bygge shelters med særlige faciliteter til cyklister, f.eks. med værktøj så man kan lappe sin cykel. Projektet skal støtte op om satsningen på cykelturisme i området.

"Ny fortælling om boligområderne i Slagelse Kommune". Foreningen SUMAK i Kvarterhuset har fået 25.000 kr. til at lave fælles aktiviteter for beboere og folk udefra. Det skal bl.a. sætte spot på, hvordan det er at bo i boligområdet og på lokale fødevarer.

"En by i byen". 27.650 kr. har Dalmose skole fået til at lave projektet "En by i byen", hvor der opføres "en by" på skolen med stande og butikker i samarbejde med det lokale erhvervsliv, så der fremover skabes et tættere bånd mellem virksomheder og skole, og eleverne lærer virksomhedernes hverdag at kende på en ny måde.

"Udvikling af Sørby eSport". 7.000 kr. skal hjælpe Sørbymagle Idrætsforening videre med at udvikle et sted, hvor unge kan komme og dyrke eSport og være med til at arrangere større eSport events.

"Sund Sørby - sundhed og bevægelse i nærområdet". Sørby og omegns lokalråd har fået tildelt 50.000 kr. til at uddanne et korps af frivillige unge og voksne til at være instruktører i  bl.a. leg, idræt, sundhed og events, når de nye udendørsfaciliteter ved Sørbyhallen er lavet. Pengene er også givet til at lave en event, hvor erfaringerne bredes ud til hele kommunen.

"Lokale fødevarer til private". Foreningen Fødevarer Lokalt har fået 10.000 kr. til at arbejde med at finde en konkret model for, hvordan folk i Slagelse Kommune nemt kan få adgang til lokalt producerede fødevarer.

 

 

Generalforsamling den 14. april

Den 14. april holdt Landudvikling Slagelse den årlige generalforsamling på Willemoesvej i Slagelse. På dagen blev der sagt farvel til Mogens Dahl Nielsen, som havde valgt ikke at genopstille, og han fik stort tak for sin indsats og engagement gennem årene. Og så blev der budt velkommen til et nyt ansigt i kredsen, Helle Olsen, der er indehaver af virksomheden AD Control. Mødet blev krydret med et par spændende oplæg om hvad nogle af LAG-midlerne bidrager til: sauna, vinterbadefestival, cykel- og kajakudlejning og meget mere.  Læs hele avisartiklen her : LAG GF 2016 ARTIKEL SØNDAGSNYT.

Generalforsamling torsdag den 14. april

Torsdag den 14. april kl. 18 holder Landudvikling Slagelse ordinær generalforsamling. Det foregår på Willemoesvej 2c og er der, hvor Landudvikling Slagelse har sekretariat. Du kan se dagsordenen her:Dagsorden - generalforsamling den 14 april 2016

Der vil bl.a. være oplæg fra et par af de projektholdere, som fik LAG-støtte til deres projekter sidste år: Dybkærgaard Cykel- og Kayak-udlejning samt Korsør Vinterbadere, der fik penge til at bygge en sauna.

Velkommen til!

Ost skal opleves!

Besøg på Ostebørsen

I  midten af januar besøgte bestyrelsen for Landudvikling Slagelse Ostebørsen - en osteproducent og -grossist med en lang historie bag sig. Her fortalte direktøren Henrik Møller Kastrup om de mange nye tiltag, der skal sættes i værk, for Ostebørsen er nemlig midt i en rivende udvikling. Virksomheden har i øjeblikket adresse i Slagelse, men der er planer om snart at sætte det første spadestik til et nyt, stort domicil i Vemmelev tæt på motorvejen. Det skal være færdigt i efteråret 2016.

Nyt oplevelsescenter for ostehåndværk

Med 430.230 kr. i tilskud fra Landudvikling Slagelses EU-midler kan Henrik Møller Kastrup og co. realisere drømmen om at skabe et oplevelsescenter for ostehåndværk i forbindelse med byggeriet af det nye domicil. Her vil man med et kig ind til mejeriet kunne se, hvordan en ost produceres og modnes, og der vil også være mulighed på at smage på ostene. Denne oplevelsesdel er ny  i virksomheden, der producerer få egne oste men ellers sælger oste fra flere lande både til virksomheder og som direkte salg til kunder. Det direkte salg til kunderne er for Henrik Møller Kastrup vigtigt at have tæt på, for det giver en god fornemmelse af, hvad kunder kan lide, og det er vigtigt, når der skal udvikles nye oste.

Udvikling og vækst

Udvikling af ost på nye måder og med gode råvarer er i det hele taget noget af det, man går højt op i på Ostebørsen. Det græs, som køerne har spist, betyder meget for smagen af den endelige ost. Der kan ligefrem være forskel på samme ost lavet af mælk fra to forskellige mælkeproducenter. Det kan f.eks. betyde noget for næringen i græsset om det er hurtigt eller langsomt voksende - og det har igen betydning for ostens smag og kvalitet. På Ostebørsen lægges der meget vægt på at lave forsøg med mælk fra forskellige lokale mælkeproducenter for at opnå den helt rigtige ost. Ostebørsen regner med, at dette arbejde med udvikling af nye produkter og oplevelser gør, at virksomheden vækster endnu mere, så der skabes nye arbejdspladser - og det er netop det, som LAG-midlerne kan støtte op om.

Billede: Formand for Landudvikling Slagelse Troels Brandt (tv) og Direktør for Ostebørsen Henrik Møller Kastrup (th) 

Otte støttede udviklingsprojekter i 2015

Landudvikling Slagelse har i alt støttet otte udviklingsprojekter i 2015, og alle er nu blevet godkendt af det nationale LAG-sekretariat. Det er vi naturligvis glade for.

Projekterne spænder bredt over både erhvervsprojekter og almennyttige projekter. Over nye aktiviteter og bedre rammer for lokale såvel som for turister. De har alle udvikling til fælles:  tingene bliver gjort på en ny måde, der er nye målgrupper eller nye samarbejdspartnere. Og så fremmer de dermed alle vækst og erhvervslivet på landet eller gør det mere attraktivt at bo i landdistrikterne i Slagelse Kommune.

Her kan du se en liste over de støttede projekter i 2015:

Storebælt Camping og Feriecenter: 200.000 kr. til "Solcelletag på multihus". Etablering af et energitag i forbindelse med etablering af et multihus til konferencer, messer mm. Projektet skal sætte fokus på energirigtige løsninger på campingpladser og støtter op om udvikling af turismen i landdistrikterne.

Henrik Andersen, Dybkærgaard: 145.003 kr. til "Dybkærgaard Cykel- og Kayakudlejning". Etablering af cykel- og kayakudlejning ved Næsby Strand. Projektet er med til at skabe nye oplevelsesstilbud og fremmer turismen i landdistrikterne.

Ostebørsen: 430.200 kr. til etablering af  "Oplevelses- og besøgscenter for ostehåndværk". Et oplevelsesunivers, hvor man kan  følge og lære om ost i hele dens værdikæde fra frisk mælk over osteproduktion til modning. Projektet støtter op om målet om at udvikle mindre virksomheder og især inden for områder turisme og fødevarer. Et innovativt projekt, der tænker et oplevelseselement ind i en traditionel virksomhed.

Rieksconstruction: 80.000 kr. til "Udvikling af Arkskæremaskine". Der udvikles en ny maskine, der er specialiseret i at skære pallepapir. Projektet understøtter udvikling af små virksomheder.

Tao Martial Arts: 200.000 kr. til Ninja Land. Opførelse af træningssal, shelterhytter, klatretårn japansk have mm. Projektet bakker op om målet om at udvikle fritidsaktiviteter i landdistrikterne, men også skabe nye tilbud til turisterne.

Ole Markussen m. forening : 200.000 kr. til "Historic Viking Rally". Et kulturhistorisk, internationalt arrangement/event i 2017, hvor historiske biler skal køre orienteringsløb på landevejene flere steder i kommunen. Projektet støtter udviklingen af turismen i landdistrikterne og udvikling af erhvervsnetværk.

Foreningen Storebælt Vinterbader: 100.000 til "Opførelse af sauna til Storebælt Vinterbader". Der etableres en sauna, så der kan udvikles et egentligt vinterbadested. Med dette projekt bliver der skabt nye fritidsaktiviteter i landdistrikterne, og samtidig bliver turismen fremmet, idet der samarbejdes med forskellige aktører inden for turismen.

Slagelse Skateboard Forening: 204.075 kr. til "Løbehjulsladen". Der etableres og indrettes en ny hal med ramper, så man kan også kan løbe på løbehjul og ikke kun skateboards. Projektet er med til at udvikle nye fritidsaktiviteter og aktivere unge i landdistrikterne.

Ny KVIK-pulje støtter gode initiativer på landet

Landudvikling Slagelse opstarter nu en ny KVIK-pulje, der støtter udviklingsprojekter i landdistrikterne i Slagelse kommune. KVIK-puljen skal sikre, at de lokales ideer hurtigt bliver gjort til virkelighed, så det bliver endnu mere attraktivt at bo på landet

Hvis man har en god ide til et nyt projekt,  kan man nu søge om op til 50.000 kr. i Landudvikling Slagelses helt nye KVIK-pulje. Med den nye pulje er det muligt hurtigt at støtte det gode initiativ, og det er også muligt at afprøve en projektide i lille skala, inden man søger EU-midler til et endnu større projekt. Som ansøger kan man forvente at få respons på sin ansøgning inden 14 dage, og der er løbende ansøgningsfrist.

Læs pressemeddelelsen her

Nedenfor: Formand Troels Brandt og LAG-Koordinator Anne Mette ChristiansenSå er rapport og drejebog om lokale udviklingsplaner klar

Der var stort fremmøde til konferencen om Borgerdreven innovation og lokale udviklingsplaner på Gerlev Idrætshøjskole den 21. maj. Stort set alle pladser var besat med deltagere fra både Slagelse og andre kommuner fra fleres steder i landet: Embedsfolk, borgere, politikere og andre, der brænder for landdistriktsudvikling.

Annette Aaagard Thuesen og Suzanne Eben Ditlevsen præsenterede på bedste vis deres resultater af det store projekt og Troels Brandt fortalte om det konkrete arbejde med en lokal udviklingsplan i Hashøj NV. Konferencen blev afsluttet med en paneldebat godt hjulpet på vejen af kvalificerede spørgsmål fra salen. Her kan du nu downloade  såvel Lokale udviklingsplaner for landdistrikterne - eksempler fra to kommuner som Drejebog for udarbejdelse af lokale udviklingsplaner i landdistrikterne.

Konference om borgerdreven innovation og lokale udviklingsplaner

Når Landudvikling Slagelse inviterer til konference om borgerdreven innovation torsdag den 21. maj er der næsten fuldt hus. Der er ganske, ganske få pladser til dem, der alligevel har fundet et hul i kalenderen. Til alle jer, som allerede har meldt jer til, kan vi sige, at I kan finde det reviderede program her: -Program Lokale udviklingsplaner og borgerdreven innovation-- Det bliver rigtig inspirerende. På gensyn!

Landudvikling Slagelse inviterer til konference om lokale udviklingsplaner og borgerdreven innovation

Den 21. maj kl. 16-20 inviterer Landudvikling Slagelse til konference om lokale udviklingsplaner og borgerdreven innovation. Vi har igangsat et stort forskningsprojekt, som skal sikre at borgerne i landdistrikterne bliver hørt og tager initiativ, når ny udvikling skal planlægges, f.eks. ved brug af lokale udviklingsplaner. Kom og hør om resultaterne. Der er tilmeldingsfrist den 13. maj. Her finder du invitationen til konferencen

Ordinær generalforsamling

Den 7. april holdt Landudvikling Slagelse ordinær generalforsamling på Gerlev Idrætshøjskole. Her finder du referatet fra generalforsamlingen